Τεύχος 01ΣΕ_Η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ των ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Γ (σελ.20)

Τεύχος 02ΣΕ_Το μυστικό ΓΙΑ Ν΄ΑΛΛΑΞΕΙ η ...... ζωή (σελ.30)

Τεύχος 03ΣΕ_ΣΩΤΗΡΙΑ και ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ (σελ. 20)

Τεύχος 04ΣΕ_ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΟ (σελ.16)

Τεύχος 05ΣΕ_ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟ άγιο ΠΝΕΥΜΑ (σελ.24)

Τεύχος 06ΣΕ_ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ αγίου ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (σελ.28)

Τεύχος 07ΣΕ_Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (σελ.24)

Τεύχος 08ΣΕ_ΘΕΟΤΗΤΑ ΙΧ & ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ (σελ.24)

Τεύχος 09ΣΕ_ΒΑΠΤΙΣΜΑ στο ΝΕΡΟ στο όνομα του ΙΗΣΟΥ (σελ.20)

Τεύχος 10ΣΕ_Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ_Κυριακός δείπνος (σελ.20)

Τεύχος 11ΣΕ_ΔΕΚΑΤΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (σελ.24)

Τεύχος 12ΣΕ_ΝΗΣΤΕΙΑ (αποχή ή αλλαγή φαγητου)__