Κατά ΜΑΤΘΑΙΟΝ ευαγγέλιο - Ν.Βάμβας

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μετάφραση Νεοφ.Βάμβα - ΑΦΗΓΗΣΗ: Βασίλης Λαζάρου - Κανάλι: YTVideoJudge

Κατά ΜΑΡΚΟΝ ευαγγέλιο - Ν.Βάμβας

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μετάφραση Νεοφ.Βάμβα - ΑΦΗΓΗΣΗ: Βασίλης Λαζάρου - Κανάλι: YTVideoJudge

Κατά ΛΟΥΚΑΝ ευαγγέλιο - Ν.Βάμβας

ΚΕΙΜΕΝΟ: Μετάφραση Νεοφ.Βάμβα - ΑΦΗΓΗΣΗ: Βασίλης Λαζάρου - Κανάλι: YTVideoJudge

Κατά ΙΩΑΝΝΗΝ ευαγγέλιο - Αρχαίο κείμενο

Αρχαίο κριτικό κείμενο - Διαβάζει ο Νικήτας Καυκιός - Κανάλι: YTVideoJudge

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ιωάννου - Ν.Βάμβα

Αρχαίο κριτικό κείμενο - Διαβάζει ο Νικήτας Καυκιός - Κανάλι: YTVideoJudge