Κωδικός 37. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ (σελ. 524)
ISBN: 978 - 960 - 6783 - 24 - 1 (Α' έκδοση: 01/2017)
Πρόκειται για ένα βιβλίο που αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, καθόσον γίνεται μια αντικειμενική ιστορική καταγραφή των γεγονότων και των συνθηκών που συνετέλεσαν στην καθιέρωση του «Συμβόλου της Πίστεως». Παράλληλα γίνεται και ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ του Συμβόλου της Πίστεως, για να είναι τεκμηριωμένη από κάθε άποψη η παρουσίαση του όλου θέματος και έτσι δεν θα υπάρχουν κενά και ερωτηματικά στον αναγνώστη.
Η παρούσα μελέτη, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «τριαδική» ή ως «μονοθεϊστική», καθόσον με αντικειμενικότητα και με ιστορική αξιοπιστία καταγράφονται οι θέσεις και των δύο κατηγοριών. Ο δόκιμος όρος που θα μπορούσε να αποδοθεί στο παρόν βιβλίο είναι ότι αποτελεί μια «ιστορική εκκλησιαστική πραγματεία», που με τεκμηριωμένα στοιχεία δείχνει την ανωτερότητα της θεόπνευστης Βίβλου απέναντι από σ’ ένα ανθρώπινο θρησκευτικό σύγγραμμα, όπως είναι το «Σύμβολο της Πίστεως»

Βιβλίο 37Α. ΤΡΙΑΔΙΚΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ από την ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ μέχρι ΣΗΜΕΡΑ (σελ. 80).
ISBN: 978 - 618 - 80075 - 9 - 8 (Α' έκδοση: 01/2017)
To βιβλίο αυτό είναι μία ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ έκδοση και αποτελεί "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ" (συνέχεια) του βιβλίου «ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΙΛΟΥ». Πρόκειται για μια παρουσίαση των βασικών τριαδικών θεοτήτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δεν γίνεται ανάλυση και ιστορική ερμηνεία επικράτησής τους, αλλά μόνο παρουσίαση των απεικονίσεων και των παραστάσεων των τριαδικών θεοτήτων, καθώς και των τριαδικών συμβόλων που είναι άρρηκτα συνδεμένα με τις θεότητες αυτές.
Η έκδοση του παρόντος βιβλίου, σαν ξεχωριστού, κρίθηκε απαραίτητη, καθόσον υπάρχει πολύ μεγάλη πληθώρα απεικονίσεων και παραστάσεων όλων των τριαδικών θεοτήτων, που αποτελούν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και που ήταν αδύνατον να συμπεριληφθούν στο κυρίως (αρχικό) βιβλίο, για καθαρά τεχνικούς λόγους. Η συγκέντρωσή τους σε ένα ξεχωριστό βιβλίο αποτελεί ένα σπάνιο φωτογραφικό αρχείο και θα υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον, να προστεθούν και άλλα νέα στοιχεία (περισσότερες εικόνες), σε γενόμενη επανεκτύπωση του βιβλίου.

Βιβλίο 38. ΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ & ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (σελ.80)
ISBN: 978 - 618 - 80075 - 8 - 1 (Α' έκδοση: 12/2016)
Το βιβλίο αυτό είναι καθαρά θεολογικό και ερμηνευτικό και αναφέρεται στις βασικές δογματικές διαφορές μεταξύ τριαδικής και μονοθεϊστικής διδασκαλίας. Το βασικό της παρούσας μελέτης είναι η αντικειμενική και αδογμάτιστη παρουσίαση του όλου θέματος, για το λόγο αυτό παρουσιάζονται οι θέσεις και της τριαδικής και της μονοθεϊστικής διδασκαλίας.
Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι αποτελεί πρωτοτυπία και ίσως μοναδικό στη μορφή του από όλα τα υπόλοιπα βιβλία που έχω συγγράψει, καθόσον κανένα κεφάλαιό του δεν γράφτηκε ολόκληρο από την αρχή, αλλά στηρίχτηκε επάνω σε προϋπάρχον υλικό, το οποίο ήδη ήταν γραμμένο. Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου αποτελούν συρραφή κεφαλαίων από άλλα βιβλία των εκδόσεων "ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ", που το περιεχόμενό τους είναι ομοειδές ή ταυτόσημο.

Κωδικός 33. "ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ" - Άρθρα από το Facebook (σελίδες 80)
ISBN: 978 - 618 - 80075 - 1 - 2
Πρόκειται για ένα βιβλίο με άρθρα που έχουν σχέση με τη Βίβλο (ερμηνευτικά, απολογητικά, θεολογικά και εσχατολογικά) τα οποία κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί στο facebook και τα περισσότερα θέματα είναι απαντήσεις σε ερωτήσεις και απορίες χρηστών του internet.
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:
• «Δόγματα, Ομολογίες και Κινήσεις στον Ελλαδικό Χώρο».
• «Ερμηνευτική της Βίβλου» και «Τυπολογία των συμβόλων».
• Βάπτισμα στο νερό (Ματθαίος ΚΗ/28:19) και ερμηνεία «οπτόν εν πυρί»
• «Ο Ιησούς είναι ο Λόγος» (Ιωάννης Α/1:1)
• «Η γέννηση του ΙΣΧΥΡΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ της εκκλησίας των Εσχάτων Καιρών»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κωδικός 34. "ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" (σελίδες 84)
ISBN: 978 - 618 - 80075 - 0 - 5
Πρόκειται για ένα βιβλίο, που παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο τις διάφορες Χριστιανικές ομολογίες, ομάδες και κινήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και πρωτοτυπεί στο γεγονός ότι έχει γραφτεί από «αναγεννημένο ΠΙΣΤΟ» και αφορά «αναγεννημένες ΚΙΝΗΣΕΙΣ», με βασικό στόχο να υπάρχει μια αντικειμενική ενημέρωση, καθόσον στα λεγόμενα «αντιαιρετικά εγχειρίδια» της επίσημης κατεστημένης Εκκλη-σίας υπάρχουν πολλές ανακρίβειες για τους «ετερόδοξους», όπως αποκαλούν τους μη ανήκοντες στην Ελλαδική Εκκλησία.

Κωδικός 35. "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 50 ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ" (σελίδες 84)
ISBN: 978 - 618 - 80075 - 2 - 9
Το βιβλίο αυτό περιέχει 50 βασικές διδασκαλίες και αρχές της χριστιανικής πίστης, που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πιστός, ανεξάρτητα σε ποια δογματική ομολογία ή κίνηση ανήκει. Ίσως να είναι το μοναδικό κείμενο που παρουσιάζει τόσα πολλά θέματα με έναν υπέρ συνοπτικό τρόπο, γιατί ο στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει έναν ΟΔΗΓΟ ΕΥΡΕΣΗΣ των θεμάτων που παρουσιάζονται, ώστε ο κάθε αναγνώστης να ανατρέχει στη Βίβλο και σε άλλες πηγές, που παρουσιάζουν και αναλύουν το κάθε θέμα με λεπτομέρειες.
Στο τέλος του κάθε θέματος αναγράφεται με ψιλά γράμματα ο τίτλος των βι-βλίων ή των μαθημάτων σε CD, στα οποία μπορεί να ανατρέξει ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερή ανάλυση.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κωδικός 36. "ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ο ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ" (σελίδες 84)
ISBN: 978 - 618 - 80075 - 6 - 7
To βιβλίο αυτό είναι ένα μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο πνευματικό άνδρα του Θεού, είναι μια μικρή αφήγηση ενός συγκλονιστικά μεγάλου έργου, που αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος μας άφησε σαν παρακαταθήκη, είναι μια μικρή προσφορά αγάπης για το πόσο μεγάλο ήταν το άγγιγμα, που αυτός έκανε μέσα στη ζωή όλων όσοι τον γνώρισαν, είτε προσωπικά, είτε μέσα από τα μηνύματά του σε βιβλία/CD
Στο βιβλίο αυτό (αν και ολίγων σελίδων), γίνονται πολλές αναφορές σε ονόματα. Αυτό έγινε για ιστορικούς λόγους, ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα στα γεγονότα που περιγράφονται, αλλά και για να τιμήσουμε όλα αυτά τα άτομα που μαζί με τον αδ. Γιώργο Παππά εργάστηκαν μέσα στον αγρό του Κυρίου. Ειδικά, ολόκληρο το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην προσωπική μου γνωριμία με τον Γ.Παππά και πως άρχισε η ευλογημένη συνεργασία μας.

Κωδικός 09. ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΖΩΑ (Α΄ έκδοση: 02/2017)
Βίβλος και Υγιεινή Διατροφή
ISBN: 978 - 960 - 6783 - 25 - 8
O Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Λευιτικού, κεφ.ΙΑ/11 διαχωρίζει τα ζώα σε ΚΑΘΑΡΑ που τρώγονται και σε ΑΚΑΘΑΡΤΑ που δεν τρώγονται.
Τα ερωτήματα που απασχολούν ένα μελετητή της Βίβλου είναι:
• Ποιοι ήσαν οι λόγοι που ο Θεός έκανε αυτό το διαχωρισμό;
• Ήσαν λόγοι υγείας, φυσικοί ή πνευματικοί λόγοι;
• Υπάρχει τυπολογία στο διαχωρισμό σε καθαρά και ακάθαρτα ζώα;
• Σήμερα ισχύει αυτός ο διαχωρισμός ή όχι; Εάν ΝΑΙ, για ποιο λόγο; Εάν ΟΧΙ, γιατί καταργήθηκε;
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:
Οι εντολές του Θεού και η υπακοή του ανθρώπου - Τι γινόταν στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης - Τι εφάρμοζε η πρώτη αποστολική εκκλησία - Διαχωρισμός και λόγοι υγείας - Ακάθαρτα ζώα και ειδωλόθυτα Ο νόμος του Θεού περί πνικτών