Μουσική - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Στίχοι: ΘΑΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ερμηνεία: ΟΜΗΡΟΣ ΑΜΗΡΟΥ

Στίχοι - Μουσική: ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ερμηνεία: ΘΑΛΕΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Σύνθεση - Ερμηνεία: Νίκος Χριστοδούλου
Ποίηση: Θάλεια Χριστοδούλου

Στίχοι - Μουσική: ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ερμηνεία: ΘΑΛΕΙΑ & ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Στίχοι - Σύνθεση - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Στίχοι - Σύνθεση - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Στίχοι - Σύνθεση - Ερμηνεία: ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Νίκος και Αννινος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ