Βιβλιο 26. ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ_ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ (670 ύμνοι - 390 σελίδες)

Βιβλίο 31. ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ_XPIΣΤΟΥΓΕΝΝΑ_Υμνοι και Τραγούδια (100 ύμνοι)

Βιβλίο 25. ΥΜΝΟΛΟΓΙΟ_Ψάλτε ΑΣΜΑ ΝΕΟΝ (240 ύμνοι)