Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο σε αρχεία PDF από την επιλογή "BIBΛΙΑ_αρχεία PDF_02" ή από το Facebook στην ομάδα "βιβλιοθήκη ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ" (σελ. 84 - έκδοση 2019)