9 Ιαν. 2018

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ (Ιησούς) & Η ΝΥΜΦΗ (εκκλησία)